371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler