320 Satıcılar

32 Ticari Borçlar

İşletmelerin ticari iş ve işlemleri sonucunda oluşan, vadeli borçlarının izlendiği hesap grubudur. Ticari Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu [...]