221 Alacak Senetleri

22 Ticari Alacaklar

İşletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerden elde edilen, vadesi 1 yıldan uzun olan gelirlerin yer aldığı hesaptır. Ticari Alacaklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu [...]