126 Verilen Depozito ve Teminatlar

12 Ticari Alacaklar

İşletmenin yapmış olduğu faaliyetler sonucu elde ettikleri vadeli alacak türlerinin izlendiği hesap grubudur. Bu grup Duran Varlıklar içerisinde de yer almaktadır. Ticari Alacaklar [...]