122 Alacak Senetleri Reeskontu

12 Ticari Alacaklar

İşletmenin yapmış olduğu faaliyetler sonucu elde ettikleri vadeli alacak türlerinin izlendiği hesap grubudur. Bu grup Duran Varlıklar içerisinde de yer almaktadır. Ticari Alacaklar [...]