103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

10 Hazır Değerler

İşletmelerin kasasını, bankasını ve kısa sürede paraya çevrilebilecek varlıklarını gösteren hesap grubudur. Hazır değerler grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu [...]