159 Verilen Sipariş Avansları

15 Stoklar

İşletmeler ticari faaliyetlerini sürdürürken mal alım satım işlemleri yapar ve bunun için de hammadde de alımı yapar. Tüm bunların takibi Stoklar grubunda yapılır. [...]